Resultats dels consensos de la cinquena taula
de debat • Dijous 2 de maig de 2019


 • TURISME:  entès per fer poble, cultural i sostenible.
 • * Potenciar els espais que poden tenir possibilitats artístiques, creatives i alhora potenciar l’allotjament.
 • * Proposar una oferta gastronòmica amb algun producte referent com la tòfona.
 • * Integrar el turisme d’autocaravana al poble.
 • * Valorar un punt d’informació turística.
 • * Explorar les capacitats turístiques del poble com , per exemple, la via ferrada, el Cerdà (Ildefons Cerdà), la Via Romana, excursions, Montseny, gastronomia… i alhora cuidar els espais i tenir en compte la conservació del patrimoni i posar-li el valor que li correspon com a poble.
 • * Posar en valor l’activitat del poble.
 • * Col·laboració de l UVic establint un conveni pel que fa a temes com el mantenien d’una smart city.
 • FIRES:
 • * Fer-les créixer i afavorir-ne la participació.
 • * Afavorir la gestió de les festes i fires per part del poble i valorar espais alternatius per algunes activitats.
 • MERCAT:
 • * Seguiment del mercat setmanal.
 • * Fer una estadística del comerç local en relació a l’impacte econòmic que té el mercat.
 • COMERÇ I CIRCULACIÓ:
 • * Proposta de disposar d’una part del polígon dedicada al sector dels serveis.
 • * Eliminar barreres arquitectòniques. Cuidar molt l’accessibilitat.
 • * Fer el centre pedestre i de plataforma única.
 • * Facilitar l’entrada dels camions als polígons.
 • * Limitar el temps d’aparcament a la primera corona del centre del poble.
 • * Fomentar el carril-bici a tota la població.
 • * Fer campanya perquè la gent camini.
 • * ESMENA DEL DIA 6 MAIG: Facilitar anar als pobles del costat caminant. Fer malla al territori, entre pobles
 • MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ:
 • * Millorar la senyalització que correspon a cada tipus de vehicle.
 • * Nom dels carrers.
 • * Indicadors dels llocs principals: Ajuntament, llocs emblemàtics, botigues, aparcaments…
 • * Panells interactius.
 • * Millorar la visibilitat i fer un estudi de la circulació i refer-lo si s’escau.
 • * Indicacions de rutes, senders turístics… ( amb la col·laboració del Centre Excursionista de Centelles i la FEEC).
 • TREN:
 • * Fer l’aparcament exclusiu als usuaris del tren.
 • * Passeres per creuar les vies.
 • * Fer el seguiment del desdoblament de la R3.
 • ALTRES ZONES DEL POBLE:
 • * Les zones de joc fer-les més segures i crear espais on es pugui jugar a pilota.
 • * Les zones de Can Sopes i El Vapor, potenciar-les com a zones lúdiques i/o esportives.
 • * Habilitar espais per a la gent jove i la gent gran.
 • * Sant Pau: Clarificar què passa. Seguir el tema i anar fent la remodelació d’acord amb els veïns.