Resultats dels consensos de la quarta taula
de debat • Dijous 25 d’abril de 2019

 • * Fomentar la transparència en les concessions d’obres i serveis, patrimoni municipal, edificis i lloguers.
 • * Fomentar els pressupostos participatius com una forma d’incentivar als ciutadans a participar en la gestió municipal.
 • * Incentivar la rehabilitació integral d’edificis antics amb criteris mediambientals. Seguir l’exemple d’Avià de primer aplicar mesures d’estalvi i aplicar el que s’ha estalviat en subvencionar aquestes rehabilitacions.
 • * Salvaguardar el paisatge urbà en les actuacions que es facin al municipi.
 • * Zones verdes – incrementar-les i conservar-les millor.
 • * Gestió d’una brigada municipal a través d’una empresa o fundació que ocupi a persones discapacitades o amb risc d’exclusió social. Exemple Fundació Alba a Tàrrega.
 • * Empresa i medi ambient. Incentivar la implantació d’empreses amb consciència mediambiental.
 • * Promoure sinèrgies mediambientals als diferents polígons del poble (generació d’energia, etc…)
 • * Control de les pedreres.
 • * Cens d’animals de companyia a través de l’ADN. Control defecacions al carrer.
 • * Potenciar Centelles com a poble “smart city” relacionat amb educació superior en àmbits afins.
 • * Equiparar sous municipals de càrrecs de designació política a la realitat del municipi.