Resultats dels consensos de la tercera taula
de debat • Dijous 11 d’abril de 2019

Serveis socials, assistència social

* Pel que fa a les persones vulnerables que tinguin dificultats per a pagar, que siguin les mateixes  empreses de subministres que destinin una part dels seus beneficis a cobrir aquestes despeses.

* La gestió d’ajuts econòmics hauria de ser transversal, és a dir que la gent rebi aquests ajuts però a canvi hi hagi també un treball. D’altra banda seria bo revisar els barems a l’hora de demanar les ajudes.

Habitatge i habitatge social

* Cal fer un inventari i una projecció de necessitats d’habitatge i habitatge social

Convivència entre les mascotes i les persones

* Pla supramunicipal del control felí, per controlar la població de gats.

* Actualitzar la normativa relacionada amb gossos i establir sancions econòmiques a qui incompleixi aquesta normativa.

* Establir un horari de silenci alhora que caldria sensibilitzar des de les escoles i amb reunions de veïns.

Camí escolar

* Controlar les velocitats dels cotxes en zones escolars i alhora facilitar aparcaments per bicicletes en tots els centres escolars del municipi.

Teixit empresarial i joves emprenedors

* Pel que fa als joves, no tenen espais. Caldria organitzar un espai on es puguin reunir.

* A nivell de teixit empresarial fora bo crear uns espais de treball i una reunió anual amb les diverses empreses per veure les seves necessitats.

* Cal tenir en compte que el poble s’ha de preparar per la propera revolució tecnològica (lligat amb l’educació).

* Potenciar la indústria del turisme (via ferrada, parc natural del Montseny, …)

Policia i vigilants

* Els agents de la policia han de complir les ordenances (hi ha preferències amb alguns ciutadans). Seria bo que fos un servei mancomunat, és a dir, que els policies municipals no siguin residents al poble on treballen.

Casal d’avis

* Organitzar activitats i integrar-lo al Centre Cívic, que tinguin contacte amb nens. Els avis poden ajudar els nens de 6-8 anys a fer els deures, a estudiar, i a millorar la seva comprensió lectora, entre d’altres coses. Aquesta pràctica no només és beneficiosa pels alumnes, que gaudeixen d’un ensenyament personalitzat i que aprenen el significat de fer-se gran, sinó que també ho és per la gent gran, ja que se sentin útils i realitzats a l’hora de compartir les seves experiències i saviesa a uns alumnes amb moltes ganes d’aprendre.

Residència d’avis

* A la residència hi falten places, però és difícil resoldre-ho. Una bona solució seria posar èmfasi en els pisos tutelats per a gent gran i potenciar l’assistència domiciliària.

Contaminació i soroll


* La normativa d’emissió de gasos i sorolls ha de ser més respectuosa amb les persones.


Centre Cívic

ESMENA DEL DIA 6 MAIG: Recolzar explícitament la proposta d’un centre cívic, que foment la part creativa, espais per la gent gran, etc.