Resultats dels consensos de la primera taula
de debat • Dijous 28 de març de 2019

Aigua

* Municipalització de la gestió del servei d’aigües, quan sigui possible

* Recuperar les fonts (col·laborar amb el grup de vilatans que fa temps que estan fent aquesta tasca).

* Millorar la qualitat de l’aigua.

* Transparència en la gestió.

* Incloure als plecs de la concessió el control dels talls a les famílies vulnerables.

Electricitat

* Transparència en la gestió. Hi ajudaria una assemblea d’usuaris abonats.

* Tendir a autogeneració amb renovables a famílies i empreses.

* Modificar el POUM per tal de facilitar la instal·lació de fotovoltaica de particulars i empreses, així com facilitar actuacions per millorar eficiència energètica, (per exemple l’aïllament de façanes).

* Compartir xarxa per distribuir la generació d’energia. Permet que l’energia autogenerada sigui utilitzada per un altre consumidor.

* Electra Municipal 100% verda, aposta clara per autoproducció de ciutadania i empreses. Estudiar models d’èxit en altres poblacions per consensuar mesures a implementar a idiosincràsia de Centelles (ajudes a contractar energia verda i ajudes per eficiència energètica pública i a particulars).

* Bateries col·lectives [per a emmagatzemar el que generem]

Fibra òptica

* Zones de wifi pública

* Potenciar l’ús de la xarxa 

* Fixar requisits de qualitat a les empreses grans [comercialitzadores].

Escombraries i neteja

* Brigada estable de l’Ajuntament

* Gent contractada als plans d’ocupació: Millorar-ne la gestió, motivació

* Civisme, pot potenciar-se via juntes veïnals

* Reciclatge: Estudiar altres països o poblacions [les recollides porta a porta fan pressió en que la tria es faci correctament, cobrar pel rebuig fa que es recicli millor, etc.]

* Estudiar horari d’actuació de servei de neteja (sorolls) i recollida [trànsit a l’hora d’anar a l’escola…]

* Disposar de vehicles de neteja elèctrics

* Reunió amb la concessió per saber la casuística del servei (Presseguer)

* Informació dels veïns