Programa

Programa electoral de Centelles per la República – Primàries Catalunya, fruit del procés participatiu format per 5 taules de debat per blocs temàtics i una jornada d’exposició, esmenes i votació.