Procés participatiu

Medi ambient, natura i eficiència energètica

Llengua, entitats i serveis a les persones

Nivell institucional i urbanisme

Serveis, neteja i residus

Salut

Mobilitat, esports i lleure

Educació, formació continuada i desenvolupament econòmic

Habitatge, dones i feminisme inclusiu i cultura