A “Centelles per la República – Primàries Catalunya” fem el programa entre tots. Vine els dijous a consensuar els punts que hi vols.

El foment d’un diàleg obert que permeti la consecució d’un consens és més fàcil del que sembla, quan la gent hi anem predisposada. Només cal:

1. Cordialitat: posarem en comú allò que ens uneix. No farem prevaler la nostra opinió alçant la veu. Respectarem les persones en el to i la forma de les nostres intervencions.

2. Expressió i brevetat: mirarem d’intervenir, malgrat ens costi, per aportar la nostra contribució al consens col· lectiu. Serem concisos en les nostres intervencions, evitarem repeticions, ens cenyirem al tema i serem puntuals, car el temps dels altres és sagrat.

3. Disciplina: respectarem el torn de paraula dels altres, les decisions del conductor i les qüestions de procediment.

4. Diàleg: sabrem escoltar, amb ànim de comprendre el sentit d’allò que es vol dir més enllà de les paraules. Evitarem oposicions sistemàtiques i prejudicis.

5. Ètica: tenim conviccions pròpies arrelades, però venim a crear-ne una de comuna que pot perfeccionar o complementar la nostra. No defensarem només l’interès particular sinó que buscarem el de la comunitat.

6. Obertura: evitarem la crítica destructiva, però no amagarem els problemes i els punts de vista discrepants, que ens poden enriquir i que amb el temps podran anar convergint.

7. Tancament: mirarem de tancar amb una conclusió de consens (un “sentir comú”). 

(Extret de https://catalunyademocraciaplena.cat/wp-content/uploads/2018/07/Finestra-Oberta-Sitges-8mar%C3%A703.pdf)